BẢNG GIÁ INOX 304

Inox Loại Độ dày >10MT 7~10MT 4~6.9MT 1~3.9MT Dưới 1MT Lưu ý
304 No.1 3.0~8.0MM 52,000 52,500 53,000 53,500 54,000
10MM – 12MM 57,000 57,500 58,000 58,500 59,000 Không áp dụng cho hàng NSSC
14MM – 16MM 58,000 58,500 59,000 59,500 60,000
18MM – 30MM 59,000 59,500 60,000 61,000 62,000
Trên 30MM
2B 2.0MM – 3.0MM 57,000 57,400 58,100 59,100 60,000
1.5MM 58,000 58,800 59,100 60,000 60,500
1.2MM 58,000 58,800 59,100 60,000 60,500
1.0MM 58,000 58,800 59,100 60,000 60,500
0.8MM 59,000 59,500 59,900 60,500 61,000
0.7MM 59,000 59,500 59,900 60,500 61,000
0.6MM 59,500 59,900 60,500 61,000 61,500
0.5MM 60,000 60,500 61,000 61,500 62,000
0.4MM 60,500 61,000 61,500 62,000 62,500
3.5MM – 6.0MM 57,000 57,400 58,100 59,100 60,000
  • Đơn giá đã bao gồm 10% thuế AVT
  • Miễn phí giao hàng trong TP HCM, Đồng Nai và Vũng tàu với đơn hàng > 4Mt
  • Phí cắt 500đ/kg, Phí phủ keo áp dụng khác nhau cho mỗi độ dày

BẢNG GIÁ INOX 201

Inox Loại Độ dày >10MT 7~10MT 4~6.9MT 1~3.9MT Dưới 1MT Lưu ý
201 2B 2.0MM – 3.0MM 38,000 38,500 39,000 40,000 41,000
1.5MM 38,500 39,000 39,500 40,000 41,000
1.2MM 38,500 39,000 39,500 40,000 41,000
1.0MM 38,500 39,000 39,500 40,000 41,000
0.8MM 39,000 39,500 40,000 40,500 41,500
0.7MM 40,000 41,000 41,500 42,000 43,000
0.6MM 41,000 41,500 42,000 42,500 43,500
0.5MM 41,000 41,500 42,000 42,500 43,500
0.4MM 41,500 42,000 42,500 43,000 44,000
  • Đơn giá đã bao gồm 10% thuế AVT
  • Miễn phí giao hàng trong TP HCM, Đồng Nai và Vũng tàu với đơn hàng > 4Mt
  • Phí cắt 500đ/kg, Phí phủ keo áp dụng khác nhau cho mỗi độ dày

BẢNG GIÁ INOX 430

Inox Loại Độ dày >10MT 7~10MT 4~6.9MT 1~3.9MT Dưới 1MT Lưu ý
430 2B 2.0MM – 3.0MM 34,000 34,500 35,000 35,500 36,500
1.5MM 35,000 35,500 36,000 36,500 37,500
1.2MM 35,000 35,500 36,000 36,500 37,500
1.0MM 35,000 35,500 36,000 36,500 37,500
0.8MM 36,000 36,500 37,000 37,500 38,500
0.7MM 36,000 36,500 37,000 37,500 38,500
0.6MM 36,000 36,500 37,000 37,500 38,500
0.5MM 36,500 37,000 37,500 38,000 39,000
0.4 MM 37,000 37,500 38,000 38,500 39,500
  • Đơn giá đã bao gồm 10% thuế AVT
  • Miễn phí giao hàng trong TP HCM, Đồng Nai và Vũng tàu với đơn hàng > 4Mt
  • Phí cắt 500đ/kg, Phí phủ keo áp dụng khác nhau cho mỗi độ dày